ДЕКЛАРАЦИЯ

на Гражданското движение за защита на науката и образованието в България

Изказваме твърда подкрепа на член-кор. професор Емил Хорозов и създадената от него работна група, изготвила доклада за дейността на Фонд «Научни изследвания» през 2008-2009 г.

Докладът разкрива потресаващи злоупотреби във Фондa. Тези практики не само лишават научната общност от и без друго оскъдните средства за изследователски проекти, но и компрометират изобщо проектното финансиране. Те хвърлят незаслужено сянка върху труда на сериозните изследователи и принизяват авторитета на цялата научна общност.
Декларацията е подкрепена (1 въздържал се) от участниците в дискусията за дейността на ФНИ, проведена на 24 март 2011 в Големия салон на БАН.
Внесена е в МС и НС. Събраните подписи също ще бъдат внесени в МС и НС.Събирането на подписи в подкрепа на декларацията приключи

Подписали декларацията
 


Допълнителна информация

ДОКЛАД ВЪРХУ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРЕЗ 2008 г. И 2009 г.
Интервю на проф. Хорозов в www.vsekiden.com
Интервю на проф. Хорозов в www.mediapool.bg
Nature: Bulgarian funding agency accused of poor practice, Author: Alison Abbott
Интервю на проф. Хорозов в www.obshtestvo.net
Проф. Емил Хорозов: Манипулирането на конкурсите за научни изследвания за десетки милиони трябва да отиде на прокурор, автор Красимира Георгиева
Web страница на проф. Хорозов
Статия на проф. Емил Хорозов във в.Преса — 7.5.2012Кога и какво се случиe-mail за контакти по подписката: science.nauka2010@gmail.com
основен интернет адрес на Движението: http://nauka2007.org/web/