ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Мирослав Михайлов,     Петър Бакалов,     Ралица Стойнева,     Tania Christova,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Стоян И. Златев,     Светозара Петрова,     Цветомир Цачев,     Kирил Дачев,     Владимир Митев,     Вяра Тимчева,     Анна Георгиева,     Силвия Петрова,     Ирина Найденова,     Ognyan Oreshkov,     Konstantin Kalaydzhiev,     Камелия Димитрова,     Евгени Пенев,     Чавдар Георгиев,     Юлия Ангелова,     Aleksandre Kandilarov,     Маруся Бъчварова,     Веселин Дончев,     Никола Петров,     д-р Детелин Стефанов,     Darrance,     Нели Атанасова,     Цветалина Ставрева,     Елвира Николова,     Константин К. Чипев,     Иван Александров Держански,     lcskncyhkt,     George Tzolovsky,     Haтaлия Иванова,     Ivan Gekoff,     Маргарита Крумова,     Lida Teneva,     Емилия Славова,     Орлин Велев,     Юлиан Стоев,     Михаил Минчев,     Иван Гочев,     Nevena,     Стойно Стойнов,     Ивайло Стоименов,     Адриан Милев, PHD,     Stefan Tzanev,     Стефан Плачков,     Екатерина Стефанова,     Йоана Войнова,     Bistra Nankova,     Никола Чаракчиев,     Mihail Todinov,     доц. д-р Николай Златов,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Людмил Славчев Григоров,     Янко Саров,     Мирослав Шалтев,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Лъчезар Аврамов,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Кирил Тодоров Кирязов,     Калоян Койнов,     Георги Маринов,     Мирослав Йотов,     Марина Добрева,     Веселина Василева,     Никола Стоилов,     Светомир Б. Цоков,     Кирил Мишев,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Йорданка Бибина,     Д-р Бойка Соколова,     Галина Тодорова,     Plamen Ch. Ivanov,     инж. д-р Иван Глушков,     Нели Бундалеска,     Йорданка Илиева,     Zornitsa Zaharieva,     Тоня Витова,     Венко Бешков,     Василий Бавро,     Ралица Георгиева,     Dimiter N petsev,     Darinka Asenova,     Весела Тодорова Кацарова,     Dimitar ANGELOV,     Valentina Yomtov,     Недялка Стоилова,     Tatiana Gilstrap,     Филип Димитров,     Йосиф Бенйозеф,     Веселин Петков,     Христо Венков,     Бойка Маркова,     Петър Димитров Петров,     Калина Каменова,     Енчо Демиров,     Боряна Димитрова Михайлова,     Нася Кралевска-Оуенс,     Васил Скумриев,     Nadya Velikova,     Петър Карадаков,     Живко Асенов Велков,     Нели Николаева Олова,     Павел Вапцаров,     Невена Росенова Димитрова,     Svetlana Mintova,     Цветалин Симеонов Василев,     Ботьо Бетев,     Иван Вълчанов,     Любомир Гаврилов,     Десислава,     Иван Н. Костадинов,     Христо Милков Димитров,     Свилен Станимиров,     Maya Neytcheva,     Надежда Ангелова Ангелова,     Sviatoslav Braynov,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Velin Spassov,     Силвия Александрова Александрова,     Евгений Ю. Донев,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Vladimir Kostov,     Bepa Maринова,     Иван Чипчаков,     Румен Томов,     Христо Христов,     Николай Тодоров,     Georgi Georgiev,     Георги Георгиев,     Йордан Куртев,     Асен Велчев,     Славка Стоянова Чолакова,     Галина Димитрова Колева,     Петър Христов,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Зоя Барболова,     Петър Александров Иванов,     Цветанка Сендова,     Миглена Димитрова,     Валентина Тодорова,     Pavel Bochev,     Валентин Манолов,     Бойко Стоянов Златев,     Цено Галчев,     Galya Vassileva,     Жана Харизанова,     Мария Стайкова,     Джеки Бенадов,     Йордан Н. Найденов,     Максим Боянов,     Йорданка Иванова,     Васил Великов,     Andrey Todorov,     Борислав Иванов,     Георги Райков,     Николай Цветков,     Десислава Тодорова,     Михаил Недялков,     Христо Сендов,     Петя Йонова,     Бисерка Петкова Каменова,     Милена Мишева,     Стела Минковска,     Огнян Икономов,     Николай Бобев,     Златан Цветанов,     Стоян Р. Мишев,     Проф. Емери Сокачев,     Георги Тороманов,     Момчил Давидков,     Иван Радев,     Людмил Митев,     Момчил Велковски,     Antonina Aydanian,     Дарина Манова,     Dr. Plamen Krastev,     Николай Танковски,     Димитър Василев,     Таня Иванова,     Владимир Георгиев,     Малина Маркова,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Бойка Маринова Анчева,     Костадин Коручев,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Спасимир Балев,     Евгени Енчев,     Ерих Попиц,     Елица Кьосева,     Лиляна лазарова Митова,     Станимира Терзиева,     Мария Ангелова,     Angel Gentchev,     Петя Виолинова Кръстева,     Мария Енева,     Daniela Deneva,     Kostadin Ivanov,     Nigar SEN,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Недко Дребов,     Панайот Костов Петров,     Нина Цонкова,     Лилия Манева-Радичева,     Владимир Владимиров,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Светлана Николова,     Керопе Бартев Чакърян,     Пламен Стаменов,     Вестислав Апостолов,     Валентин И. Вълев,     Galin Tihanov,     валя русанова,     Dimitre Stefanov,     Константин Волев,     Стефан Платиканов,     Виолета Ранева,     Лидия Димова,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Рада Кирилова,     Георги Николов Бошнаков,     Румяна Йорданова,     Чавдар Славов,     Тодор Милев,     Диан К. Палагачев,     Ирина Настева,     Alexander G. Ivanov,     Maria Dolaptchieva,     Marchela Pandelova,     Борислав Йорданов,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Владимир Арсов,     Konstantin Karaghiosoff,     Bojko Bakalov,     Юлия Христова,     Кристиян Янков,     uuwmurp,     Юлита Василева,     Дора Овчарова,     Филип Петров Петров,     Калоян Минев Пенев,     Диляна Начева,     Petia Petrova,     Bernd Spangenberg,     Ваня Иванова,     Svetlozar Rachev,     София Рълева,     Victoria Petkova,     Кирил Христов,     Максим Иванов Тодоров,     Татяна В. Станкова,     Цветана Лазарова,     Петя Вълчева,     Искрен Георгиев,     Георги Колев,     Димчо Бъчваров,     Евелина Славчева,     Христо Ж Христов,     Емил Пройнов,     Петър Денчев,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Kalina Draganova,     Олег Георгиев,     Konstantin Georgiev Kostov,     Boris Monahov,     Петър Кормушев,     Гален Сотков,     Стефан Попов,     Мария Чардаклиева,     Асен Киров,     Ивелина Захариева,     Дарина Дичева,     Ирина Тодорова,     Александър Кулев,     Калин Дудов,     Албена Цветкова,     Мариана Атанасова,     Svetla Slavova,     Илия В. Иванов,     Петър Ламбрев,     Николинка Анчева,     Мариян Цолов,     zkdromb,     Георги Янев,     Милена Иванова,     Кръстинка Иванова,     Др. Борислав Найденов,     Здравка Лазарова,     Elena Marinova,     Юлия Романова,     Boriana Zaharieva,     Svetlana Boycheva,     A/Professor Spiridon Penev,     Таня Стоянова,     Йордан Толев,     Кристина Сендова,     Борислав Белчев,     Здравко Марков,     София Ангелова,     Апостол Апостолов,     Elena Kostova,     Мариана Николова-Каракашян,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Мирослав Пенчев Иванов,     Dinka Vladimirova Rees,     Elissaveta Petrova,     Stoyan Sargoytchev,     Мартин Вачовски,     Тодор Цанков,     Наталия В. Гилтяй,     Iavora Daraktchieva,     Д-р Светлана Нейчева,     Милко Илиев,     Plamen Iliev,     Антония Кухтина,     Калин Наров,     Татяна Стефанова Хубенова,     Ализа Цветков,     Павлина Симеонова,     Peka Christova,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Росица Йорданова,     Димитър Грънчаров,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Драгомир Кръстев,     Стефан Видев,     qatqbgcaq,     Vladimir Guentchev,     Христо Христов Баларев,     Людмил Петков,     Елизабет Цанова,     Тони Пантев,     Калина Росенова Атанасова,     Боряна Димитрова Петрова,     Людмил Михайлов,     Петър Ванков,     Веселин Г. Филев,     Атанас Гочев,     ILIA PALIKARSKY,     Васил Кънев,     Николай Йорданов,     Нели Петкова,     Драгомир Нешев,     Peter Ianakiev, PhD,     Olga Ormandjieva,     Кристина Хворева,     Александър Г. Георгиев,     Dr. Miroslava Tsolova,     Диана Тонова,     Сотир Червенков,     инж. Васил Бъчваров,     Gergana Deevska,     Мария Миланова,     Мария Бакърджиева,     Asen Asenov,     Yana Maneva,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Изабела Найденова,     Албена Драйчева,     Emil Alexov,     Ивелин Кулев,     Krasimir Dimitrov,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Камен Асенов Козарев,     Сотир Захариев,     Hristo Sapoundjiev,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Борис Дешев,     Живко В. Стоянов,     Aнтон Иванов,     Станислав Тодоров,     Цветанка Бояджиева,     Любомира Владимирова Чакалова,     Славяна Генинска,     Здравко Кочовски,     Александър Зарков,     Daniella Zheleva,     Milen Kostov,     Ганка Динева,     Plamen Atanassov,     Александър Митов,     Васил Спасов,     Тихомир Тенев,     Kostadinka Bizheva,     Grigor Grigorov,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Антон Антонов,     Любомира Тошева,     Албена Власева,     Alexandra Malinova PhD,     доц. д-р Милен Георгиев,     Ина Сотирова,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Петко Чернев,     Plamen Dobrev,     Станислав Панделов,     Валентин и Маргарита Митеви,     Maria Avramova,     Юлиана Горанова,     Георги Симеонов,     Dr. Violeta Tsolova,     Svetlozar Velizarov,     Боян Попов,     Венцислав Янчев,     Мария Шиякова,     Ясен Станев,     Камен Банчев,     Александра Стефанова Камушева,     Nickolay Trendafilov,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Красимира Макавеева,     Петър Димитров,     Ваньо Пейчев,     Мария Стаменова,     Людмил Рачев,     Боян Александров,     Валентин Ванков Илиев,     Михаил Стоянов Михалев,     д-р Боряна Русева,     Георги Терзийски,     Maya Kiskinova,     Владимир К. Каишев, Професор,     Gergana ZLateva,     Димитър Циганчев,     доц. д-р Мария Георгиева,     Anita Penkova,     Антоанета Попова,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Christo,     Вяра Желязкова,     Йорданка Величкова,     Атанас Иванов Величков,     Ивайло Михайлов,     Иван Димовски,     Виолета Ранева,     Николай Желев,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Atanas Stefanov,     Константин Томанов,     Орхан Хатибов Попов,     Димитрина С. Димитрова,     Мартина Йорданова,     Grisha pirianov,     Dr. Boris Galunsky,     Николай Додов,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Милен Шишков, Ph.D.,     Васил Михайлов Милков,     Величко Манахилов,     Трифон И. Мисов,     Елица Иванова,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Венелин Ангелов,     Димитър Бориславов Кънев,     Цонка Минева,     Николаи Славов,     Maya Yankova,     Петър Тодоров,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Миглена Горанова,     Красимира Хаджииванова,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Марио Иванов,     Mila Manolova,     Luchezar Stoyanov,     hmkkwkcj,     Боряна Димитрова,     Иво Хр. Атанасов,     Geo Grantcharov,     Тодор Ангелов,     Marin Dimitrov,     Стефан Пиперов,     Svetoslav Dimov,     Георги Алтънков,     Денчо Гугутков,     Александър Мишев,     Милена Добрева,     Nina Nikolova,     Иван Костов,     Diana Mihailova,     Sonja Selenska-Pobell,     Stamen Dolaptchiev,     Др. Венцислав К. Вълев,     Николай Кърков,     Георги Попов,     Страшимир Димитров,     Ivan Vitev,     Георги Попож,     Христо Венков,     Владимир Димитров,     доц. Люцкан Люцканов,     Marianna Shepherd,     Биляна Димитрова,     Valentina Ivanova,     Яна Евстатиева, PhD,     Радик Градинарски,     Нина Цонкова,     Todor Stanev,     Иван Петров,     Георги Томанов,     Irina Mountian,     Ботьо Лалев Бетев,     Aleksandar Ivanov,     Янита Тарабанова,     Светлана Топалова,     Веселин Георгиев,     Илина Василева Илиева,     Алексей Василев,     Младен Йовчев,     Ели Зайова,     Димитър Пачов,     Искра Панова,     Stefan Nonchev,     Тодор Грамчев,     Иван Рамаданов,     Илия Катърджиев,     Георги Красимиров Кузманов,     Кирил Попов,     Калина Захова,     Стефка Чанкова,     Иван Христов Данчев,     Milen Yakimov,     Юлия Велковска,     Генчо Банев,     Лазар Стайков,     Васил Величков Попвасилев,     Христо Иглев,     Борка Тодорова Паракозова,     Красимира Минева,     Антон Димитров, PhD,     Мирослав Недялков,     Петьо Гергов,     Михаил И. Митов,     Ivan Iordanov,     Петър Събев Върбанов,     Андрей Милчев,     Ирена Маркова,     Панайотис Критидис,     Илия Радулов,     Александър Милев,     Serguey Petkov,     Томи Хорозов,     Десислава Никова,     Румен Гущерски,     Stefanka Chukova,     Живко Христов,     Маг. Петя Димитрова,     Иван Добриянов,     Петко Иванов,     Svilen Kostov,     Атанас Раденски,     Златко Койнов,     Evgeniya Garbolevsky,     Цветомир Николов,     Сребрена Атанасова,     Доц. д-р Крум Семков,     Златка Георгиева Стайкова,     Богдан Димитров,     Татяна Стефанова,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Мария Любенова,     Красимира Петрова,     Пламен Ангелов,     Евгений Смирнов,     Ivan Todorov,     Светла Цветкова,     Димитър Автански,     Магдалена Иванова,     Боян Петков,     Dragomir Tsonev,     Валентина Семкова,     Elka Korutcheva,     Росина Стефанова, PhD,     Елена Гинина,     Радка Владкова,     Станимир Мечев,     Майя Пъпанова,     Никола Недев,     Georgi Vodev,     Василий Голцев,     Ваня Хинковска-Галчева,     Теодора Иванова Вукова,     Стилияна Перева,     Stefan Dimitrov,     Papken Hovsepian,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Др. Здравко П. Василев,     Tsetsa Tsvetkova,     Владислав Гергинов,     Калина Росенова Атанасова,     Огнян Николов,     Андрей Блажев,     Anton Andonov,     Азнив Каспарян,     Орлин Велев,     Росен Янков,     Велина Бъчварова,     Ivanka Nikolova,     Татяна Венкова-Цанова,     Мирослав Николов,     инж. Даниела Младенова,     Димитър А. Панайотов,     Александър Младенов,     Др. Филка Ненова,     Obis D. Castaño,     Ингеборг Братоева,     Павлин Митев,     Христо Ботев Хубавий,     Dr. Krastimir Popov,     Stefan T. Tafrov,     Dora Kaloyanova,     инж. Живко Илиев,     Юрий Павлов,     Невена Иванова,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Elka Georgieva,     Иван Кожухаров,     Plamen Georgiev,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,