ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Людмил Славчев Григоров,     Чавдар Славов,     Дора Овчарова,     Stefanka Chukova,     Тони Пантев,     Мария Бакърджиева,     Стойно Стойнов,     Valentina Ivanova,     Мирослав Николов,     Спасимир Балев,     Olga Ormandjieva,     Йорданка Величкова,     Венцислав Янчев,     Юлиана Горанова,     Antonina Aydanian,     Венко Бешков,     Румяна Йорданова,     Мария Ангелова,     Йордан Н. Найденов,     Кристина Хворева,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Юлия Ангелова,     Christo,     Мария Енева,     Ivan Gekoff,     Орлин Велев,     Йосиф Бенйозеф,     Geo Grantcharov,     Maya Neytcheva,     Irina Mountian,     Недялка Стоилова,     Sviatoslav Braynov,     Георги Райков,     Васил Величков Попвасилев,     Иван Н. Костадинов,     Plamen Iliev,     Ирина Найденова,     Калин Наров,     Ганка Динева,     Tsetsa Tsvetkova,     Пламен Стаменов,     д-р Боряна Русева,     Др. Венцислав К. Вълев,     Мартина Йорданова,     Лъчезар Аврамов,     Ивелина Захариева,     Петко Чернев,     Здравко Кочовски,     Христо Христов,     Георги Терзийски,     Боян Попов,     Кристина Сендова,     Стефан Плачков,     Димчо Бъчваров,     Димитър Василев,     Hristo Sapoundjiev,     Камен Асенов Козарев,     Камен Банчев,     Иван Петров,     Dragomir Tsonev,     Elena Marinova,     Диан К. Палагачев,     Христо Сендов,     Проф. Емери Сокачев,     Яна Евстатиева, PhD,     Мирослав Недялков,     Петя Вълчева,     Анна Георгиева,     Искра Панова,     Иван Радев,     Bojko Bakalov,     Ралица Стойнева,     Георги Попов,     Николай Кърков,     Maria Dolaptchieva,     Татяна Стефанова Хубенова,     Людмил Петков,     Петър Тодоров,     Здравка Лазарова,     Нася Кралевска-Оуенс,     Янита Тарабанова,     Илия Катърджиев,     Михаил Стоянов Михалев,     Svetlozar Velizarov,     Владислав Гергинов,     Maria Avramova,     Кирил Попов,     Atanas Stefanov,     Стефан Пиперов,     Милена Мишева,     Людмил Митев,     Камелия Димитрова,     Николай Желев,     Маргарита Крумова,     Иван Димовски,     Милена Добрева,     Живко В. Стоянов,     Румен Томов,     Мария Любенова,     Ирена Маркова,     Ognyan Oreshkov,     Pavel Bochev,     Plamen Ch. Ivanov,     Иван Вълчанов,     Янко Саров,     Веселина Василева,     Ивайло Стоименов,     Мирослав Шалтев,     Grisha pirianov,     Марина Добрева,     Татяна В. Станкова,     Цветанка Сендова,     Валентин и Маргарита Митеви,     Gergana ZLateva,     Красимира Макавеева,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Nevena,     Валентин И. Вълев,     Ваня Иванова,     Владимир Арсов,     Nigar SEN,     Теодора Иванова Вукова,     Борислав Иванов,     Д-р Бойка Соколова,     Никола Недев,     Любомира Владимирова Чакалова,     Здравко Марков,     Ивайло Михайлов,     Христо Венков,     Dimitre Stefanov,     Трифон И. Мисов,     Елвира Николова,     Момчил Давидков,     Любомира Тошева,     Евгени Енчев,     Василий Голцев,     Никола Стоилов,     Стефан Видев,     Миглена Горанова,     Златко Койнов,     Николай Тодоров,     Калина Захова,     Иван Христов Данчев,     Виолета Ранева,     Бойка Маркова,     Anita Penkova,     Десислава Никова,     Величко Манахилов,     Калин Дудов,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Милена Иванова,     uuwmurp,     Константин Томанов,     Радка Владкова,     Андрей Милчев,     Вестислав Апостолов,     Красимира Петрова,     Владимир Георгиев,     Славяна Генинска,     инж. Даниела Младенова,     Галина Тодорова,     Нели Николаева Олова,     Антон Антонов,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Aleksandar Ivanov,     Димитър Грънчаров,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Иван Кожухаров,     Evgeniya Garbolevsky,     Bepa Maринова,     Haтaлия Иванова,     Бойка Маринова Анчева,     Ели Зайова,     Dr. Boris Galunsky,     A/Professor Spiridon Penev,     Daniela Deneva,     Marchela Pandelova,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Николинка Анчева,     Евгени Пенев,     Цено Галчев,     Plamen Atanassov,     Елица Иванова,     Илия В. Иванов,     Andrey Todorov,     Александър Милев,     Георги Колев,     Mila Manolova,     Васил Скумриев,     Ерих Попиц,     Борка Тодорова Паракозова,     Serguey Petkov,     Валентина Семкова,     Виолета Ранева,     Tania Christova,     Петър Димитров Петров,     Бисерка Петкова Каменова,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Гален Сотков,     Стилияна Перева,     Николай Додов,     Plamen Dobrev,     Тодор Цанков,     инж. Васил Бъчваров,     Диляна Начева,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Кирил Мишев,     Svetoslav Dimov,     Александър Зарков,     Станислав Панделов,     Радик Градинарски,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Цветалина Ставрева,     Мирослав Пенчев Иванов,     Михаил Минчев,     Георги Янев,     Денчо Гугутков,     Стефка Чанкова,     Цветалин Симеонов Василев,     Диана Тонова,     Бойко Стоянов Златев,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Nina Nikolova,     Svilen Kostov,     Боряна Димитрова Михайлова,     Milen Yakimov,     Десислава Тодорова,     Др. Борислав Найденов,     Марио Иванов,     Тодор Милев,     Атанас Раденски,     Искрен Георгиев,     Kostadinka Bizheva,     Георги Попож,     Емилия Славова,     Nadya Velikova,     Д-р Светлана Нейчева,     Нели Бундалеска,     Момчил Велковски,     Зоя Барболова,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     qatqbgcaq,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Georgi Georgiev,     Димитър Пачов,     Богдан Димитров,     Станимир Мечев,     Kирил Дачев,     Nickolay Trendafilov,     Станислав Тодоров,     валя русанова,     Никола Петров,     Peter Ianakiev, PhD,     Maya Kiskinova,     Миглена Димитрова,     Антония Кухтина,     Христо Ж Христов,     Албена Драйчева,     Христо Христов Баларев,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Людмил Рачев,     Мирослав Йотов,     Филип Петров Петров,     Златан Цветанов,     Нели Атанасова,     Лазар Стайков,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Кристиян Янков,     Петър Денчев,     Максим Боянов,     Георги Красимиров Кузманов,     Ivan Iordanov,     Орхан Хатибов Попов,     Албена Цветкова,     Десислава,     Dr. Violeta Tsolova,     Мария Чардаклиева,     Петя Йонова,     Калоян Койнов,     Драгомир Нешев,     Мариана Атанасова,     Galin Tihanov,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Sonja Selenska-Pobell,     Наталия В. Гилтяй,     Stoyan Sargoytchev,     Славка Стоянова Чолакова,     Zornitsa Zaharieva,     Gergana Deevska,     Dr. Miroslava Tsolova,     Владимир К. Каишев, Професор,     Евелина Славчева,     Angel Gentchev,     Papken Hovsepian,     Петър Карадаков,     Lida Teneva,     Тодор Ангелов,     Иван Александров Держански,     zkdromb,     Красимира Минева,     Svetlozar Rachev,     доц. д-р Милен Георгиев,     Peka Christova,     Цветомир Цачев,     Андрей Блажев,     Борислав Белчев,     Росен Янков,     Светлана Топалова,     Konstantin Georgiev Kostov,     Мария Шиякова,     Luchezar Stoyanov,     Grigor Grigorov,     Александър Мишев,     Христо Ботев Хубавий,     Victoria Petkova,     Dinka Vladimirova Rees,     Mihail Todinov,     Петър Ванков,     Velin Spassov,     Мариана Николова-Каракашян,     Anton Andonov,     Elka Georgieva,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Maya Yankova,     Васил Михайлов Милков,     Aleksandre Kandilarov,     Marianna Shepherd,     Др. Филка Ненова,     Павлин Митев,     Антоанета Попова,     Магдалена Иванова,     Стефан Платиканов,     Елица Кьосева,     lcskncyhkt,     Стефан Попов,     Валентин Манолов,     Николаи Славов,     Веселин Петков,     Иво Хр. Атанасов,     Krasimir Dimitrov,     Майя Пъпанова,     Нели Петкова,     Stefan Nonchev,     Stefan Tzanev,     Генчо Банев,     Павел Вапцаров,     Вяра Тимчева,     Елена Стефанова Калпакчиева,     д-р Детелин Стефанов,     Светлана Николова,     Валентина Тодорова,     Юлита Василева,     Стоян И. Златев,     Ivan Vitev,     Obis D. Castaño,     Боян Петков,     Недко Дребов,     Николай Йорданов,     Георги Алтънков,     Ализа Цветков,     Стела Минковска,     Dora Kaloyanova,     Петьо Гергов,     Борис Дешев,     Маг. Петя Димитрова,     Мария Миланова,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Живко Асенов Велков,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Alexander G. Ivanov,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Тодор Грамчев,     Росина Стефанова, PhD,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Stefan Dimitrov,     Златка Георгиева Стайкова,     Страшимир Димитров,     Любомир Гаврилов,     Лиляна лазарова Митова,     Нина Цонкова,     Албена Власева,     Димитър Циганчев,     Ваня Хинковска-Галчева,     Bernd Spangenberg,     Петър Бакалов,     Димитрина С. Димитрова,     Адриан Милев, PHD,     Борислав Йорданов,     Петър Христов,     Биляна Димитрова,     Йорданка Бибина,     Жана Харизанова,     Milen Kostov,     Силвия Петрова,     Aнтон Иванов,     инж. д-р Иван Глушков,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Plamen Georgiev,     Невена Иванова,     Николай Танковски,     Kostadin Ivanov,     Daniella Zheleva,     Ивелин Кулев,     Георги Николов Бошнаков,     Tatiana Gilstrap,     Димитър Автански,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Кирил Христов,     Милен Шишков, Ph.D.,     Маруся Бъчварова,     София Рълева,     Dr. Plamen Krastev,     Ваньо Пейчев,     Михаил Недялков,     Екатерина Стефанова,     Христо Иглев,     Galya Vassileva,     Bistra Nankova,     Цветанка Бояджиева,     Боряна Димитрова Петрова,     hmkkwkcj,     Калина Росенова Атанасова,     Ингеборг Братоева,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Сотир Червенков,     Васил Кънев,     Иван Чипчаков,     Таня Стоянова,     доц. д-р Николай Златов,     Todor Stanev,     Панайот Костов Петров,     доц. д-р Мария Георгиева,     доц. Люцкан Люцканов,     Илия Радулов,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Константин К. Чипев,     Веселин Г. Филев,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Вяра Желязкова,     Йордан Толев,     Боряна Димитрова,     Александра Стефанова Камушева,     Томи Хорозов,     Иван Добриянов,     Дарина Манова,     Ралица Георгиева,     Владимир Владимиров,     Филип Димитров,     Максим Иванов Тодоров,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Христо Милков Димитров,     Румен Гущерски,     Emil Alexov,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Велина Бъчварова,     Константин Волев,     Азнив Каспарян,     Пламен Ангелов,     Ина Сотирова,     Галина Димитрова Колева,     инж. Живко Илиев,     Петър Димитров,     Атанас Иванов Величков,     Рада Кирилова,     Красимира Хаджииванова,     Тихомир Тенев,     Светомир Б. Цоков,     Ivanka Nikolova,     Петър Ламбрев,     Димитър А. Панайотов,     Йорданка Илиева,     Иван Гочев,     Александър Кулев,     Др. Здравко П. Василев,     Мартин Вачовски,     Евгений Ю. Донев,     Татяна Венкова-Цанова,     George Tzolovsky,     Никола Чаракчиев,     Юлия Христова,     Иван Костов,     Юлия Романова,     Младен Йовчев,     Георги Тороманов,     Свилен Станимиров,     Georgi Vodev,     Емил Пройнов,     Юлия Велковска,     Весела Тодорова Кацарова,     Цонка Минева,     Панайотис Критидис,     Николай Бобев,     Орлин Велев,     Boriana Zaharieva,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Малина Маркова,     Ivan Todorov,     Антон Димитров, PhD,     Огнян Икономов,     Иван Рамаданов,     Svetla Slavova,     Мирослав Михайлов,     Петър Събев Върбанов,     Valentina Yomtov,     Енчо Демиров,     Елена Гинина,     Милко Илиев,     Станимира Терзиева,     Marin Dimitrov,     Александър Г. Георгиев,     Веселин Георгиев,     Керопе Бартев Чакърян,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Dimitar ANGELOV,     София Ангелова,     Ирина Тодорова,     Калина Каменова,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Сотир Захариев,     Дарина Дичева,     Михаил И. Митов,     Чавдар Георгиев,     Vladimir Kostov,     Невена Росенова Димитрова,     Konstantin Kalaydzhiev,     Георги Симеонов,     Татяна Стефанова,     Изабела Найденова,     Юлиан Стоев,     Асен Киров,     Людмил Михайлов,     Цветомир Николов,     Калоян Минев Пенев,     Лилия Манева-Радичева,     Росица Йорданова,     Boris Monahov,     ILIA PALIKARSKY,     Олег Георгиев,     Николай Цветков,     Stefan T. Tafrov,     Elissaveta Petrova,     Светла Цветкова,     Александър Младенов,     Христо Венков,     Силвия Александрова Александрова,     Доц. д-р Крум Семков,     Svetlana Boycheva,     Калина Росенова Атанасова,     Darrance,     Alexandra Malinova PhD,     Веселин Дончев,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Петър Кормушев,     Георги Георгиев,     Валентин Ванков Илиев,     Кирил Тодоров Кирязов,     Владимир Димитров,     Dr. Krastimir Popov,     Svetlana Mintova,     Stamen Dolaptchiev,     Йоана Войнова,     Konstantin Karaghiosoff,     Василий Бавро,     Elena Kostova,     Сребрена Атанасова,     Таня Иванова,     Александър Митов,     Алексей Василев,     Георги Томанов,     Апостол Апостолов,     Евгений Смирнов,     Йорданка Иванова,     Георги Маринов,     Diana Mihailova,     Елизабет Цанова,     Васил Великов,     Elka Korutcheva,     Тоня Витова,     Стоян Р. Мишев,     Костадин Коручев,     Владимир Митев,     Джеки Бенадов,     Асен Велчев,     Атанас Гочев,     Мариян Цолов,     Огнян Николов,     Ботьо Лалев Бетев,     Цветана Лазарова,     Димитър Бориславов Кънев,     Петър Александров Иванов,     Yana Maneva,     Iavora Daraktchieva,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Darinka Asenova,     Кръстинка Иванова,     Васил Спасов,     Мария Стайкова,     Живко Христов,     Павлина Симеонова,     Петко Иванов,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Надежда Ангелова Ангелова,     Илина Василева Илиева,     Asen Asenov,     Ботьо Бетев,     Йордан Куртев,     Vladimir Guentchev,     Ирина Настева,     Нина Цонкова,     Petia Petrova,     Kalina Draganova,     Юрий Павлов,     Боян Александров,     Драгомир Кръстев,     Мария Стаменова,     Петя Виолинова Кръстева,     Светозара Петрова,     Лидия Димова,     Венелин Ангелов,     Dimiter N petsev,     Ясен Станев,