ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Любомира Владимирова Чакалова,     Димитър А. Панайотов,     Ognyan Oreshkov,     Ивайло Стоименов,     Ivanka Nikolova,     Йорданка Иванова,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Петър Христов,     Иван Гочев,     Васил Великов,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Bernd Spangenberg,     Юлита Василева,     Ирина Тодорова,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Daniela Deneva,     Екатерина Стефанова,     Ралица Георгиева,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Мирослав Пенчев Иванов,     Aнтон Иванов,     Валентин и Маргарита Митеви,     Максим Иванов Тодоров,     Serguey Petkov,     Мирослав Михайлов,     Мария Шиякова,     Нина Цонкова,     Радка Владкова,     доц. д-р Николай Златов,     Георги Николов Бошнаков,     Невена Росенова Димитрова,     Йордан Толев,     Валентин Ванков Илиев,     Dr. Boris Galunsky,     Olga Ormandjieva,     Grisha pirianov,     Valentina Yomtov,     Юлия Велковска,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Др. Филка Ненова,     Вяра Тимчева,     Страшимир Димитров,     Plamen Ch. Ivanov,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Атанас Гочев,     Искрен Георгиев,     Петър Кормушев,     Георги Томанов,     Elena Kostova,     Николай Тодоров,     Milen Kostov,     Христо Венков,     Бисерка Петкова Каменова,     Павлин Митев,     Васил Спасов,     Мирослав Николов,     Николай Бобев,     Stefan Nonchev,     Людмил Славчев Григоров,     доц. д-р Мария Георгиева,     Веселина Василева,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Кристина Сендова,     Росица Йорданова,     Керопе Бартев Чакърян,     Евгений Смирнов,     Андрей Блажев,     Дора Овчарова,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Петя Вълчева,     Bistra Nankova,     Цветомир Цачев,     Haтaлия Иванова,     Mihail Todinov,     Изабела Найденова,     Христо Милков Димитров,     Камен Банчев,     Стефан Пиперов,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Павел Вапцаров,     Нели Бундалеска,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Gergana ZLateva,     Цветана Лазарова,     Калоян Койнов,     Трифон И. Мисов,     Николай Додов,     Dimiter N petsev,     Милена Иванова,     Диан К. Палагачев,     Георги Тороманов,     Aleksandar Ivanov,     Никола Чаракчиев,     Орлин Велев,     Стойно Стойнов,     Николай Желев,     Генчо Банев,     Десислава,     Ели Зайова,     Проф. Емери Сокачев,     Dr. Violeta Tsolova,     Татяна В. Станкова,     Милен Шишков, Ph.D.,     Магдалена Иванова,     Stefan Dimitrov,     Никола Стоилов,     Юлиана Горанова,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Георги Георгиев,     Др. Борислав Найденов,     Апостол Апостолов,     Огнян Икономов,     Marianna Shepherd,     Стефан Платиканов,     Калина Каменова,     Петър Карадаков,     Свилен Станимиров,     Иван Христов Данчев,     Светомир Б. Цоков,     Калина Росенова Атанасова,     ILIA PALIKARSKY,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Elka Georgieva,     Георги Симеонов,     Боян Попов,     Tania Christova,     Татяна Венкова-Цанова,     Мария Любенова,     Емил Пройнов,     Светлана Топалова,     Петър Денчев,     Бойка Маркова,     Димчо Бъчваров,     Красимира Хаджииванова,     Орхан Хатибов Попов,     Ботьо Бетев,     Никола Недев,     Антоанета Попова,     Kalina Draganova,     Радик Градинарски,     Maya Kiskinova,     Kostadinka Bizheva,     Velin Spassov,     Людмил Петков,     Антония Кухтина,     Александър Милев,     Ивелина Захариева,     Тихомир Тенев,     Цветомир Николов,     Стоян Р. Мишев,     Йосиф Бенйозеф,     Петър Александров Иванов,     Юрий Павлов,     Илия Радулов,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Ivan Iordanov,     Тодор Милев,     Веселин Г. Филев,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Николай Йорданов,     инж. Живко Илиев,     Иван Вълчанов,     Мариян Цолов,     Nadya Velikova,     Бойко Стоянов Златев,     Svetlozar Rachev,     Петър Димитров,     Асен Велчев,     Юлия Христова,     доц. д-р Милен Георгиев,     George Tzolovsky,     Татяна Стефанова,     Венко Бешков,     Aleksandre Kandilarov,     Лиляна лазарова Митова,     Нина Цонкова,     Борислав Иванов,     Александър Мишев,     Plamen Georgiev,     Боян Петков,     Петър Бакалов,     Калина Захова,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Galya Vassileva,     Sviatoslav Braynov,     Станимира Терзиева,     Ирина Настева,     Галина Димитрова Колева,     Kostadin Ivanov,     Стефан Видев,     Ралица Стойнева,     Stamen Dolaptchiev,     Иво Хр. Атанасов,     Янита Тарабанова,     Спасимир Балев,     Камен Асенов Козарев,     Мирослав Недялков,     Georgi Georgiev,     Лидия Димова,     Елизабет Цанова,     Петко Иванов,     Антон Димитров, PhD,     Димитър Грънчаров,     Vladimir Kostov,     д-р Детелин Стефанов,     Maria Dolaptchieva,     валя русанова,     Веселин Петков,     Мария Ангелова,     Николай Цветков,     Красимира Минева,     Вестислав Апостолов,     Emil Alexov,     Николай Кърков,     Maya Neytcheva,     Маруся Бъчварова,     Рада Кирилова,     доц. Люцкан Люцканов,     Васил Скумриев,     Йорданка Илиева,     Таня Стоянова,     Angel Gentchev,     Виолета Ранева,     Alexandra Malinova PhD,     Васил Величков Попвасилев,     инж. Даниела Младенова,     lcskncyhkt,     Боян Александров,     Александър Митов,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Петко Чернев,     Йордан Куртев,     Plamen Dobrev,     Milen Yakimov,     Валентина Тодорова,     Марио Иванов,     Valentina Ivanova,     Владимир Димитров,     Марина Добрева,     Азнив Каспарян,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Станислав Панделов,     Кирил Христов,     Филип Димитров,     Димитър Автански,     Мария Чардаклиева,     Васил Михайлов Милков,     Sonja Selenska-Pobell,     Ivan Todorov,     Светозара Петрова,     Georgi Vodev,     Златан Цветанов,     Бойка Маринова Анчева,     Владислав Гергинов,     инж. Васил Бъчваров,     Stefan T. Tafrov,     Георги Красимиров Кузманов,     Йордан Н. Найденов,     Юлия Ангелова,     Мария Стаменова,     Петър Димитров Петров,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Nigar SEN,     Джеки Бенадов,     Stefanka Chukova,     Георги Колев,     Живко Асенов Велков,     Момчил Велковски,     Юлия Романова,     Тоня Витова,     Elissaveta Petrova,     Боряна Димитрова Петрова,     Стефан Попов,     Stoyan Sargoytchev,     Веселин Дончев,     Evgeniya Garbolevsky,     Владимир К. Каишев, Професор,     Marin Dimitrov,     Victoria Petkova,     Boriana Zaharieva,     Юлиан Стоев,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Димитър Василев,     Светла Цветкова,     Костадин Коручев,     Константин К. Чипев,     Виолета Ранева,     Томи Хорозов,     Елица Кьосева,     Grigor Grigorov,     A/Professor Spiridon Penev,     Илия Катърджиев,     Евгени Пенев,     Стоян И. Златев,     Светлана Николова,     Албена Драйчева,     Милена Добрева,     Diana Mihailova,     Албена Власева,     Мария Миланова,     Николай Танковски,     Atanas Stefanov,     Ваня Хинковска-Галчева,     Янко Саров,     Цветалин Симеонов Василев,     Andrey Todorov,     Мария Стайкова,     Ботьо Лалев Бетев,     Кирил Попов,     Иван Димовски,     Ивелин Кулев,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Нели Николаева Олова,     Валентин Манолов,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Стела Минковска,     Олег Георгиев,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Д-р Светлана Нейчева,     Йорданка Бибина,     Чавдар Георгиев,     Ваньо Пейчев,     Александър Младенов,     Илия В. Иванов,     Сотир Захариев,     Мариана Атанасова,     Obis D. Castaño,     Svetla Slavova,     Павлина Симеонова,     Георги Терзийски,     Калин Наров,     Петя Виолинова Кръстева,     Велина Бъчварова,     Мирослав Йотов,     Peka Christova,     Миглена Димитрова,     Nickolay Trendafilov,     Дарина Дичева,     Борислав Белчев,     Христо Сендов,     Петьо Гергов,     qatqbgcaq,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Татяна Стефанова Хубенова,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Анна Георгиева,     Лъчезар Аврамов,     Др. Венцислав К. Вълев,     Георги Попож,     Ясен Станев,     Зоя Барболова,     Димитрина С. Димитрова,     Todor Stanev,     Александра Стефанова Камушева,     Диляна Начева,     Ингеборг Братоева,     Мартина Йорданова,     Стефка Чанкова,     Михаил Недялков,     Здравко Кочовски,     Галина Тодорова,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Златка Георгиева Стайкова,     Елвира Николова,     Кирил Тодоров Кирязов,     Василий Голцев,     Красимира Макавеева,     Nevena,     Росина Стефанова, PhD,     Теодора Иванова Вукова,     Marchela Pandelova,     Alexander G. Ivanov,     Яна Евстатиева, PhD,     Биляна Димитрова,     Здравка Лазарова,     Христо Ботев Хубавий,     Евгени Енчев,     Панайот Костов Петров,     Мария Енева,     Konstantin Karaghiosoff,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     д-р Боряна Русева,     Ганка Динева,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Иван Чипчаков,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Тони Пантев,     Георги Янев,     Андрей Милчев,     Димитър Пачов,     Христо Христов,     София Рълева,     София Ангелова,     Калоян Минев Пенев,     Веселин Георгиев,     Надежда Ангелова Ангелова,     Георги Попов,     Christo,     Кристина Хворева,     Жана Харизанова,     Tsetsa Tsvetkova,     Цено Галчев,     Майя Пъпанова,     Мариана Николова-Каракашян,     Драгомир Нешев,     Маргарита Крумова,     Svetlozar Velizarov,     Pavel Bochev,     инж. д-р Иван Глушков,     Миглена Горанова,     Никола Петров,     Евгений Ю. Донев,     Десислава Тодорова,     Людмил Рачев,     Момчил Давидков,     Малина Маркова,     Енчо Демиров,     Тодор Цанков,     Таня Иванова,     Драгомир Кръстев,     Константин Томанов,     Калин Дудов,     Plamen Atanassov,     Румен Гущерски,     Anton Andonov,     zkdromb,     Нели Петкова,     Николинка Анчева,     Ина Сотирова,     Geo Grantcharov,     Константин Волев,     Krasimir Dimitrov,     Dimitar ANGELOV,     Богдан Димитров,     Bojko Bakalov,     Цветанка Бояджиева,     Иван Добриянов,     Mila Manolova,     Искра Панова,     Наталия В. Гилтяй,     Dora Kaloyanova,     uuwmurp,     Dragomir Tsonev,     Пламен Стаменов,     Доц. д-р Крум Семков,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Kирил Дачев,     Орлин Велев,     Ивайло Михайлов,     Кристиян Янков,     Александър Зарков,     Недялка Стоилова,     Maria Avramova,     Darinka Asenova,     Иван Петров,     Svilen Kostov,     Борка Тодорова Паракозова,     Илина Василева Илиева,     Zornitsa Zaharieva,     Елица Иванова,     Hristo Sapoundjiev,     Дарина Манова,     Филип Петров Петров,     Сотир Червенков,     Anita Penkova,     Dr. Miroslava Tsolova,     Венцислав Янчев,     Владимир Арсов,     Михаил И. Митов,     Тодор Грамчев,     Plamen Iliev,     Лазар Стайков,     Георги Маринов,     Ализа Цветков,     Йорданка Величкова,     Силвия Александрова Александрова,     Иван Кожухаров,     Живко В. Стоянов,     Михаил Минчев,     Емилия Славова,     Stefan Tzanev,     Антон Антонов,     Daniella Zheleva,     Евелина Славчева,     Gergana Deevska,     Албена Цветкова,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Борис Дешев,     Petia Petrova,     Luchezar Stoyanov,     Мартин Вачовски,     Ваня Иванова,     Боряна Димитрова,     Весела Тодорова Кацарова,     Цветанка Сендова,     Росен Янков,     Христо Иглев,     Нася Кралевска-Оуенс,     Ерих Попиц,     Василий Бавро,     Милко Илиев,     Svetlana Boycheva,     Vladimir Guentchev,     Румен Томов,     Златко Койнов,     Elena Marinova,     Др. Здравко П. Василев,     Galin Tihanov,     Славяна Генинска,     Петър Ванков,     Вяра Желязкова,     Силвия Петрова,     Papken Hovsepian,     Владимир Митев,     Георги Алтънков,     Максим Боянов,     Камелия Димитрова,     Людмил Митев,     Людмил Михайлов,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Lida Teneva,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Валентин И. Вълев,     Десислава Никова,     Цонка Минева,     Elka Korutcheva,     Боряна Димитрова Михайлова,     Dinka Vladimirova Rees,     Ivan Gekoff,     Иван Александров Держански,     Младен Йовчев,     Невена Иванова,     Александър Г. Георгиев,     hmkkwkcj,     Живко Христов,     Атанас Иванов Величков,     Dimitre Stefanov,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Svetoslav Dimov,     Гален Сотков,     Денчо Гугутков,     Кирил Мишев,     Христо Венков,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Иван Радев,     Огнян Николов,     Красимира Петрова,     Валентина Семкова,     Dr. Krastimir Popov,     Иван Костов,     Кръстинка Иванова,     Борислав Йорданов,     Иван Н. Костадинов,     Петър Тодоров,     Станимир Мечев,     Петър Събев Върбанов,     Здравко Марков,     Ирена Маркова,     Петя Йонова,     Tatiana Gilstrap,     Лилия Манева-Радичева,     Михаил Стоянов Михалев,     Любомир Гаврилов,     Алексей Василев,     Любомира Тошева,     Петър Ламбрев,     Христо Христов Баларев,     Панайотис Критидис,     Стефан Плачков,     Svetlana Mintova,     Konstantin Georgiev Kostov,     Ирина Найденова,     Георги Райков,     Ivan Vitev,     Недко Дребов,     Dr. Plamen Krastev,     Славка Стоянова Чолакова,     Христо Ж Христов,     Konstantin Kalaydzhiev,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Маг. Петя Димитрова,     Пламен Ангелов,     Владимир Георгиев,     Елена Гинина,     Венелин Ангелов,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Адриан Милев, PHD,     Александър Кулев,     Bepa Maринова,     Boris Monahov,     Iavora Daraktchieva,     Нели Атанасова,     Чавдар Славов,     Peter Ianakiev, PhD,     Цветалина Ставрева,     Стилияна Перева,     Д-р Бойка Соколова,     Nina Nikolova,     Мария Бакърджиева,     Irina Mountian,     Станислав Тодоров,     Владимир Владимиров,     Иван Рамаданов,     Калина Росенова Атанасова,     Димитър Бориславов Кънев,     Асен Киров,     Maya Yankova,     Милена Мишева,     Йоана Войнова,     Николаи Славов,     Величко Манахилов,     Румяна Йорданова,     Васил Кънев,     Тодор Ангелов,     Диана Тонова,     Мирослав Шалтев,     Yana Maneva,     Димитър Циганчев,     Сребрена Атанасова,     Атанас Раденски,     Antonina Aydanian,     Asen Asenov,     Darrance,