ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Nadya Velikova,     Антон Димитров, PhD,     Atanas Stefanov,     Владимир Арсов,     Иван Радев,     Marin Dimitrov,     Владимир Владимиров,     Nigar SEN,     Румяна Йорданова,     Орлин Велев,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Михаил Стоянов Михалев,     Пламен Стаменов,     Елица Кьосева,     Stoyan Sargoytchev,     Ivan Todorov,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Николинка Анчева,     Илия В. Иванов,     Здравко Кочовски,     Цено Галчев,     Andrey Todorov,     Веселина Василева,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Dr. Plamen Krastev,     Константин Томанов,     Boriana Zaharieva,     Ясен Станев,     Ивелина Захариева,     София Рълева,     Кирил Христов,     Стоян Р. Мишев,     Стефан Платиканов,     Красимира Хаджииванова,     Татяна В. Станкова,     Камелия Димитрова,     Васил Великов,     Петър Карадаков,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Павлин Митев,     доц. Люцкан Люцканов,     Анна Георгиева,     София Ангелова,     Яна Евстатиева, PhD,     Петър Александров Иванов,     Grisha pirianov,     Стилияна Перева,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Васил Кънев,     Diana Mihailova,     Рада Кирилова,     Георги Терзийски,     Силвия Петрова,     Кирил Тодоров Кирязов,     Лилия Манева-Радичева,     Цонка Минева,     Георги Райков,     Georgi Vodev,     Кръстинка Иванова,     Валентина Семкова,     Dimitre Stefanov,     Konstantin Karaghiosoff,     доц. д-р Милен Георгиев,     Мирослав Йотов,     Dinka Vladimirova Rees,     Денчо Гугутков,     Stefan Tzanev,     Наталия В. Гилтяй,     Димитрина С. Димитрова,     Калина Росенова Атанасова,     Валентин И. Вълев,     Михаил Недялков,     Васил Спасов,     Angel Gentchev,     Д-р Бойка Соколова,     Владимир Митев,     Kирил Дачев,     Васил Скумриев,     Иван Вълчанов,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Юлия Велковска,     Мирослав Николов,     Милко Илиев,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Христо Ботев Хубавий,     Мария Ангелова,     Доц. д-р Крум Семков,     Димитър Грънчаров,     Кристина Хворева,     Константин К. Чипев,     Людмил Митев,     Bojko Bakalov,     Marchela Pandelova,     Иван Добриянов,     Irina Mountian,     Ognyan Oreshkov,     Валентин Ванков Илиев,     Ivanka Nikolova,     Атанас Раденски,     Олег Георгиев,     Мартина Йорданова,     Станислав Тодоров,     Георги Янев,     Недко Дребов,     Elena Marinova,     Чавдар Славов,     Ивайло Стоименов,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Plamen Dobrev,     Димитър Василев,     Георги Попов,     Kostadinka Bizheva,     Иван Костов,     Аркадиуш Борис Жабовски,     д-р Боряна Русева,     Todor Stanev,     Росица Йорданова,     Александър Г. Георгиев,     Атанас Гочев,     Ivan Gekoff,     Светлана Николова,     Маруся Бъчварова,     Мария Стайкова,     Енчо Демиров,     Максим Иванов Тодоров,     Боян Попов,     Богдан Димитров,     Цветомир Николов,     Стефка Чанкова,     Марина Добрева,     Теодора Иванова Вукова,     Мартин Вачовски,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Генчо Банев,     Елвира Николова,     Милена Мишева,     Николай Танковски,     Plamen Iliev,     Galin Tihanov,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Албена Цветкова,     Златан Цветанов,     Стоян И. Златев,     Александър Митов,     Maria Avramova,     Людмил Михайлов,     Мирослав Недялков,     Боряна Димитрова Михайлова,     Ралица Стойнева,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Томи Хорозов,     Tsetsa Tsvetkova,     Петко Чернев,     Тоня Витова,     Миглена Горанова,     Веселин Дончев,     Джеки Бенадов,     Татяна Стефанова Хубенова,     Dr. Krastimir Popov,     Христо Венков,     Маргарита Крумова,     Николай Цветков,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Петьо Гергов,     Емил Пройнов,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Тодор Цанков,     Stefan Dimitrov,     Ivan Vitev,     Никола Петров,     Николай Бобев,     Радка Владкова,     Ваньо Пейчев,     Маг. Петя Димитрова,     Николай Йорданов,     Darinka Asenova,     Искра Панова,     Тихомир Тенев,     Христо Ж Христов,     Калоян Минев Пенев,     Daniela Deneva,     Десислава Никова,     Maya Neytcheva,     Георги Колев,     Serguey Petkov,     Dimitar ANGELOV,     Нели Петкова,     Дора Овчарова,     Христо Христов,     lcskncyhkt,     hmkkwkcj,     Georgi Georgiev,     Мария Миланова,     Георги Георгиев,     Luchezar Stoyanov,     Krasimir Dimitrov,     Веселин Г. Филев,     Стела Минковска,     Цветанка Сендова,     Юлита Василева,     Svetla Slavova,     Александра Стефанова Камушева,     Златка Георгиева Стайкова,     Димитър Бориславов Кънев,     Величко Манахилов,     Никола Чаракчиев,     Mihail Todinov,     Майя Пъпанова,     Христо Венков,     Огнян Николов,     Йорданка Илиева,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Красимира Минева,     Димитър Пачов,     Калина Захова,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Gergana ZLateva,     Боряна Димитрова,     Антон Антонов,     Диана Тонова,     Тодор Ангелов,     Ирина Найденова,     Svetlozar Rachev,     Др. Здравко П. Василев,     Невена Росенова Димитрова,     Ивелин Кулев,     Светозара Петрова,     Николай Кърков,     Светла Цветкова,     Мариян Цолов,     Красимира Петрова,     Гален Сотков,     Нели Николаева Олова,     Георги Симеонов,     Mila Manolova,     Васил Михайлов Милков,     Петър Ламбрев,     Elena Kostova,     Сотир Захариев,     Петър Събев Върбанов,     Иван Н. Костадинов,     Ирена Маркова,     Светомир Б. Цоков,     Ваня Хинковска-Галчева,     Peka Christova,     Тодор Грамчев,     Момчил Велковски,     Филип Димитров,     Юлия Романова,     Христо Христов Баларев,     Bernd Spangenberg,     Бойко Стоянов Златев,     Мария Енева,     A/Professor Spiridon Penev,     Aleksandar Ivanov,     Др. Венцислав К. Вълев,     Dr. Boris Galunsky,     Виолета Ранева,     Tatiana Gilstrap,     Юлия Ангелова,     Дарина Дичева,     Искрен Георгиев,     Марио Иванов,     Nickolay Trendafilov,     Сребрена Атанасова,     Александър Мишев,     Александър Кулев,     Валентин и Маргарита Митеви,     Ботьо Бетев,     Недялка Стоилова,     Gergana Deevska,     Огнян Икономов,     Владимир Димитров,     Бисерка Петкова Каменова,     Мирослав Михайлов,     Филип Петров Петров,     Йорданка Иванова,     Зоя Барболова,     Веселин Георгиев,     Юлиана Горанова,     Лиляна лазарова Митова,     Пламен Ангелов,     Силвия Александрова Александрова,     Svilen Kostov,     Elissaveta Petrova,     Максим Боянов,     Бойка Маринова Анчева,     Йорданка Бибина,     Иван Кожухаров,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Asen Asenov,     Aнтон Иванов,     Christo,     Калин Дудов,     Нели Атанасова,     Камен Асенов Козарев,     Магдалена Иванова,     Боряна Димитрова Петрова,     Здравка Лазарова,     Велина Бъчварова,     Николай Тодоров,     Иван Чипчаков,     Момчил Давидков,     Milen Yakimov,     Свилен Станимиров,     Haтaлия Иванова,     Галина Тодорова,     Петър Денчев,     Росина Стефанова, PhD,     Д-р Светлана Нейчева,     Янко Саров,     Борка Тодорова Паракозова,     Юрий Павлов,     Страшимир Димитров,     qatqbgcaq,     Орхан Хатибов Попов,     Peter Ianakiev, PhD,     Атанас Иванов Величков,     Elka Korutcheva,     Десислава Тодорова,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Галина Димитрова Колева,     Спасимир Балев,     Никола Недев,     Obis D. Castaño,     Златко Койнов,     Елена Гинина,     Кристина Сендова,     Орлин Велев,     Илия Катърджиев,     Христо Сендов,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Dora Kaloyanova,     Василий Бавро,     Евелина Славчева,     Тони Пантев,     Калина Каменова,     Hristo Sapoundjiev,     Plamen Georgiev,     Румен Гущерски,     Любомир Гаврилов,     Йорданка Величкова,     Михаил Минчев,     доц. д-р Мария Георгиева,     Славка Стоянова Чолакова,     Мария Любенова,     Ина Сотирова,     Живко Асенов Велков,     Цветана Лазарова,     Светлана Топалова,     Проф. Емери Сокачев,     Георги Красимиров Кузманов,     Асен Велчев,     Александър Младенов,     Kostadin Ivanov,     Евгени Пенев,     Веселин Петков,     Драгомир Нешев,     Antonina Aydanian,     Георги Николов Бошнаков,     Жана Харизанова,     Мирослав Шалтев,     Александър Зарков,     Elka Georgieva,     Весела Тодорова Кацарова,     Dimiter N petsev,     Николаи Славов,     Валентина Тодорова,     Цветалин Симеонов Василев,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Николай Желев,     Цветанка Бояджиева,     Татяна Стефанова,     Darrance,     Nevena,     Anita Penkova,     Бойка Маркова,     Людмил Рачев,     Papken Hovsepian,     Людмил Петков,     Victoria Petkova,     Илия Радулов,     Bistra Nankova,     Петър Бакалов,     Костадин Коручев,     Росен Янков,     Антония Кухтина,     Никола Стоилов,     Plamen Atanassov,     Petia Petrova,     Кристиян Янков,     Ганка Динева,     валя русанова,     Петя Виолинова Кръстева,     Александър Милев,     Ализа Цветков,     Георги Алтънков,     Милена Иванова,     Андрей Блажев,     Evgeniya Garbolevsky,     Калоян Койнов,     Борислав Белчев,     Вяра Желязкова,     Plamen Ch. Ivanov,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Лидия Димова,     Ивайло Михайлов,     Димитър Автански,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Павлина Симеонова,     Стефан Пиперов,     Виолета Ранева,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Иван Христов Данчев,     Диан К. Палагачев,     Dr. Miroslava Tsolova,     Янита Тарабанова,     Малина Маркова,     Елизабет Цанова,     Румен Томов,     Svetlozar Velizarov,     Димитър А. Панайотов,     Bepa Maринова,     Ваня Иванова,     Владимир Георгиев,     Sviatoslav Braynov,     Galya Vassileva,     инж. Васил Бъчваров,     Вестислав Апостолов,     Konstantin Kalaydzhiev,     Maya Yankova,     Петко Иванов,     Vladimir Kostov,     Венелин Ангелов,     д-р Детелин Стефанов,     Валентин Манолов,     Здравко Марков,     инж. Даниела Младенова,     Alexander G. Ivanov,     Трифон И. Мисов,     Славяна Генинска,     Боян Петков,     Десислава,     Vladimir Guentchev,     Stefan T. Tafrov,     Вяра Тимчева,     Биляна Димитрова,     Дарина Манова,     Иван Димовски,     Борислав Йорданов,     Юлиан Стоев,     инж. д-р Иван Глушков,     Павел Вапцаров,     Владимир К. Каишев, Професор,     Христо Иглев,     Андрей Милчев,     Калин Наров,     Цветалина Ставрева,     Асен Киров,     Любомира Владимирова Чакалова,     Pavel Bochev,     Тодор Милев,     Живко Христов,     Maya Kiskinova,     Мариана Атанасова,     George Tzolovsky,     Нели Бундалеска,     Stamen Dolaptchiev,     Невена Иванова,     Георги Маринов,     Константин Волев,     Илина Василева Илиева,     Цветомир Цачев,     Кирил Попов,     Др. Филка Ненова,     Боян Александров,     zkdromb,     Boris Monahov,     Nina Nikolova,     Димчо Бъчваров,     Миглена Димитрова,     Нася Кралевска-Оуенс,     Иван Рамаданов,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Zornitsa Zaharieva,     Димитър Циганчев,     Stefanka Chukova,     Изабела Найденова,     Екатерина Стефанова,     Мариана Николова-Каракашян,     uuwmurp,     Радик Градинарски,     Ралица Георгиева,     Петър Тодоров,     Йордан Толев,     Мария Бакърджиева,     Георги Тороманов,     Калина Росенова Атанасова,     Георги Попож,     Диляна Начева,     Нина Цонкова,     Василий Голцев,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Чавдар Георгиев,     Таня Стоянова,     Др. Борислав Найденов,     Milen Kostov,     Красимира Макавеева,     Velin Spassov,     Нина Цонкова,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Daniella Zheleva,     Dragomir Tsonev,     Елица Иванова,     Петър Кормушев,     Grigor Grigorov,     Kalina Draganova,     Sonja Selenska-Pobell,     Иво Хр. Атанасов,     Станимир Мечев,     Olga Ormandjieva,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Йосиф Бенйозеф,     Николай Додов,     Иван Гочев,     Живко В. Стоянов,     Мария Чардаклиева,     Юлия Христова,     Людмил Славчев Григоров,     Керопе Бартев Чакърян,     Станимира Терзиева,     Tania Christova,     Станислав Панделов,     Iavora Daraktchieva,     Евгений Ю. Донев,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Konstantin Georgiev Kostov,     Евгений Смирнов,     Лазар Стайков,     Aleksandre Kandilarov,     Valentina Yomtov,     Милен Шишков, Ph.D.,     Борислав Иванов,     Панайотис Критидис,     Стойно Стойнов,     Георги Томанов,     Svetlana Mintova,     Борис Дешев,     инж. Живко Илиев,     Ирина Настева,     Младен Йовчев,     Ivan Iordanov,     Любомира Тошева,     Панайот Костов Петров,     Стефан Плачков,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Alexandra Malinova PhD,     Апостол Апостолов,     Мария Стаменова,     Ели Зайова,     Мирослав Пенчев Иванов,     Йордан Н. Найденов,     Евгени Енчев,     Христо Милков Димитров,     Emil Alexov,     Stefan Nonchev,     Петър Димитров,     Ерих Попиц,     Азнив Каспарян,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Ингеборг Братоева,     Драгомир Кръстев,     Йоана Войнова,     Мария Шиякова,     Стефан Попов,     Marianna Shepherd,     Емилия Славова,     Ирина Тодорова,     Таня Иванова,     Камен Банчев,     Anton Andonov,     Владислав Гергинов,     Сотир Червенков,     Татяна Венкова-Цанова,     Васил Величков Попвасилев,     Албена Драйчева,     Maria Dolaptchieva,     Петър Ванков,     Valentina Ivanova,     Ботьо Лалев Бетев,     доц. д-р Николай Златов,     Svetlana Boycheva,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Надежда Ангелова Ангелова,     Венцислав Янчев,     Адриан Милев, PHD,     ILIA PALIKARSKY,     Йордан Куртев,     Албена Власева,     Geo Grantcharov,     Петър Христов,     Svetoslav Dimov,     Yana Maneva,     Антоанета Попова,     Lida Teneva,     Кирил Мишев,     Стефан Видев,     Dr. Violeta Tsolova,     Алексей Василев,     Петя Вълчева,     Петя Йонова,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Милена Добрева,     Михаил И. Митов,     Петър Димитров Петров,     Лъчезар Аврамов,     Венко Бешков,     Иван Петров,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Иван Александров Держански,